the muse leads the way

_DSC2914

Met de gedachte alles werd reeds geschreven, laat ons terugkeren naar de essentie, het ontdekken van een melodie, startte ik mijn zoektocht. Een queeste naar nieuwe geluiden, nieuwe uitdagingen. Al gauw belandde ik in Bali, waar ik volledig gefascineerd geraakte door de manier van musiceren. Deze manier inspireerde mij in mijn composities.

De muziek die ik schrijf balanceert tussen melancholie en absurditeit. Steeds filmisch en met veel aandacht voor het speelplezier van de muzikanten. Startend vanuit minuscule patronen van slechts 2 à 3 noten, vormt zich een nieuwe ‘ongeschreven’ melodie. Het geheel is meer dan de som van de delen. Maar af en toe geraak ik echter de teugels kwijt van mijn serieuze zoek- en denkwerk. Gewoon alle remmen los en de muze haar werk laten doen…

* * *

Everything has been written before.  Let’s return to the quintessential – the discovery of a melody.  This thought is what made me set out on my quest.    A quest for a new sound, for new challenges. This soon led me to the music of Bali. I became completely entranced by the way the Balinese compose music.  This manner of composing inspired me when writing my own compositions.

My music balances between melancholy and absurdity. Always with a cinematic touch and with the joy of playing in mind. Commencing with a basic pattern of two to three notes, a new ‘unwritten’ melody is created.  The melody is more than the sum of its parts. But every now and then I loosen the reins and let my mind stray from the  path of serious thinking and searching.  To just let go and let the muse lead the way…

watermark dietrich final